Mẫu đơn xin chuyển trường, nghỉ học, bảo lưu kết quả, mượn học bạ

1. Đơn xin nghỉ học 1 ngày: mau don xin nghi hoc 1 ngay.docx

2. Đơn xin nghỉ học 4 ngày trở lên: mau don xin nghi hoc 4 ngay tro len.docx

3. Đơn xin mượn học bạ: Mau_don_hoc sinh_muonhocba.doc

4. Đơn xác nhận đang học: Mau_don_hoc sinh_xacnhandanghoc.doc

5. Đơn xin bảo lưu kết quả: Mau_don_hoc sinh_xin bao luu ket qua.doc

6. Đơn xin chuyển trường: Mau_don_hoc sinh_xin chuyen truong.doc

Bài tin liên quan
Học sinh
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Phước Đồng - Nha Trang- Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3819374

Email: c3lqdon@khanhhoa.edu.vn