Danh sách CB-CCVC
 • Đặng Thị Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0394304223
  • Email:
   dtlong.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thanh Quyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985812200
  • Email:
   ttquyet.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Vũ Thu Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0933638493
  • Email:
   vtphuong.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0935660626
  • Email:
   nnduyen.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Quách Xuân Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0901919799
  • Email:
   qxphuong.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Hoàng Thị Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01683745276
  • Email:
   hthao.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Cù Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0936033737
  • Email:
   ctthanh.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Kim Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977061933
  • Email:
   ltkhong.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Ngọc Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0935663319
  • Email:
   ntndung.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Phước Đồng - Nha Trang- Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3819374

Email: c3lqdon@khanhhoa.edu.vn