Danh sách CB-CCVC
 • Lương Thanh Hưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983842265
  • Email:
   lthuong.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Phạm Trần Quốc bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0973642177
  • Email:
   ptqbao.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Hạnh Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0983992255
  • Email:
   tthtrang.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974087137
  • Email:
   ltlan.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Đỗ Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983996916
  • Email:
   dtthuy.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Hoàng Thị Minh Hóa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0935858588
  • Email:
   htmhoa.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Huỳnh Diễm Hồng Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0935667550
  • Email:
   hdhthu.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Ngô Thị Hoàng Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915446344
  • Email:
   nthdung.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Phước Đồng - Nha Trang- Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3819374

Email: c3lqdon@khanhhoa.edu.vn