Danh sách CB-CCVC
 • Đoàn Khánh Thành Tín
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0367962928
  • Email:
   dkttin.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Kim Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986992887
  • Email:
   ttkha.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Phạm Thị Vân Liễu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973839938
  • Email:
   ptvlieu.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Lương Ngọc Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0905 496 567
  • Email:
   lntien.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Lê văn Thẩn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0905337987
  • Email:
   lvthan.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Anh Đoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0988642157
  • Email:
   ltadoan.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Trung Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0938463865
  • Email:
   nthung.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Đinh Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0934993039
  • Email:
   ndhuy.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Dương Thị Lan Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0982115012
  • Email:
   dtlphuong.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Tô Hùng Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0982021423
  • Email:
   thkhanh.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Huỳnh Kim Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983878369
  • Email:
   hklinh.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Phước Đồng - Nha Trang- Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3819374

Email: c3lqdon@khanhhoa.edu.vn