Danh sách CB-CCVC
 • Lưu Hải Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0935911218
  • Email:
   lhphong.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Dương Khắc Hưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0914095310
  • Email:
   dkhuong.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Huỳnh Quang Đệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0935288133
  • Email:
   hqde.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Quỳnh Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976511328
  • Email:
   ttqchau.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01677668095
  • Email:
   ltthuy.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Hải Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0905920906
  • Email:
   nhduong.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Phước Đồng - Nha Trang- Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3819374

Email: c3lqdon@khanhhoa.edu.vn