Danh sách CB-CCVC
 • Đinh Thị Lam Trà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988784289
  • Email:
   dtltra.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Huỳnh Thị Anh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0905605560
  • Email:
   htathu.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Hà Cao Thị Thu Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0918210262
  • Email:
   hctthong.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Đặng Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0985015435
  • Email:
   dthuyen.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Trương Ngọc Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0979737397
  • Email:
   tnthanh.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thạch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0907756895
  • Email:
   ntthach.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Lương Mai Vân Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915756800
  • Email:
   lmvthuy.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Võ Nguyễn Trúc Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0914024314
  • Email:
   vntmai.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Bùi Khánh Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0935157969
  • Email:
   bkly.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Ái Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0979695134
  • Email:
   navan.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Phước Đồng - Nha Trang- Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3819374

Email: c3lqdon@khanhhoa.edu.vn