Danh sách CB-CCVC
 • Phan Thị Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0914039367
  • Email:
   pthoai.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984105314
  • Email:
   ntthang.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Hoàng Bá Kim
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0987502856
  • Email:
   hbkim.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Ngọc Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986191727
  • Email:
   ltnhanh.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Hồ Thị Như Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0934867948
  • Email:
   htnthuy.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0964736357
  • Email:
   ntthuong.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Dương Nhật Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0905816705
  • Email:
   dnhuy.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Phước Đồng - Nha Trang- Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3819374

Email: c3lqdon@khanhhoa.edu.vn