Danh sách CB-CCVC
 • Trần Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0985015398
  • Email:
   tthyen.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Hoàng Thị Hồng Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0905135486
  • Email:
   hthphuc.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Huỳnh Mẫn Trân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0905730818
  • Email:
   hmtran.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Vân Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984402058
  • Email:
   nnvlinh.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Đỗ Hữu Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984396572
  • Email:
   dhduc.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Huỳnh Lê Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0907417486
  • Email:
   hlhuy.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Hồng Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984401618
  • Email:
   tthlien.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Anh Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01689940560
  • Email:
   nakhoa.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Phước Đồng - Nha Trang- Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3819374

Email: c3lqdon@khanhhoa.edu.vn