Danh sách CB-CCVC
 • Trần Thanh Quyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985812200
  • Email:
   ttquyet.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Đinh Thị Lam Trà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988784289
  • Email:
   dtltra.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Kim Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986992887
  • Email:
   ttkha.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Vũ Thu Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0933638493
  • Email:
   vtphuong.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Lương Thanh Hưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983842265
  • Email:
   lthuong.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Phạm Trần Quốc bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0973642177
  • Email:
   ptqbao.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Phạm Thị Vân Liễu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973839938
  • Email:
   ptvlieu.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Huỳnh Thị Anh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0905605560
  • Email:
   htathu.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Lương Ngọc Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0905 496 567
  • Email:
   lntien.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984105314
  • Email:
   ntthang.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0935660626
  • Email:
   nnduyen.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Phước Đồng - Nha Trang- Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3819374

Email: c3lqdon@khanhhoa.edu.vn