Danh sách CB-CCVC
 • Đặng Thị Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0394304223
  • Email:
   dtlong.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Lưu Hải Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0935911218
  • Email:
   lhphong.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0985015398
  • Email:
   tthyen.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Đoàn Khánh Thành Tín
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0367962928
  • Email:
   dkttin.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Phan Thị Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0914039367
  • Email:
   pthoai.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thanh Quyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985812200
  • Email:
   ttquyet.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Đinh Thị Lam Trà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988784289
  • Email:
   dtltra.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Kim Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986992887
  • Email:
   ttkha.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Vũ Thu Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0933638493
  • Email:
   vtphuong.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Lương Thanh Hưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983842265
  • Email:
   lthuong.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Phạm Trần Quốc bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0973642177
  • Email:
   ptqbao.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Phước Đồng - Nha Trang- Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3819374

Email: c3lqdon@khanhhoa.edu.vn