Danh sách CB-CCVC
 • Nguyễn Thọ Minh Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0258.6534777
  • Email:
   quang.c3lqdon@gmail.com
 • Huỳnh Bá Lộc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0258.3819375
  • Email:
   hbloc.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Thanh Nhã
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0285.3819372
  • Email:
   tttnha.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Phước Đồng - Nha Trang- Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3819374

Email: c3lqdon@khanhhoa.edu.vn