• lqdon2_8d3ff73ef7
  • 3b
  • 3
  • lqdon3_893bcc6b03
  • lqdon4_1e2b090797
  • lQDon_ba2e4797e0
  • lqdon5_0c34e61d22
Thông báo
Sự Kiện

Bản quyền © Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Phước Đồng - Nha Trang- Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3819374

Email: c3lqdon@khanhhoa.edu.vn