Danh sách lớp học và thời khóa biểu áp dụng từ ngày 04/5/2020

"Từ 04/5/2020, học sinh đi học theo sắp xếp sau:

- K8, 9, 10, 11 trường chia mỗi lớp thành hai lớp học xen kẽ 2,4,6 và 3,5,7.

- Lớp 9G3 học phòng A3.1

- K12 không chia lớp.

- Khi đi học, học sinh chuẩn bị khẩu trang và bình nước uống cá nhân.

- Xe buýt vẫn chuyên chở học sinh bình thường theo tuyến."

- Học sinh xem danh sách lớp học và TKB ở các tập tin dưới đây.

* Thời khóa biểu HK2 áp dụng từ ngày 04/5/2020 xem tại đây

* Danh sách khối 10

Khối 10 _ Nhóm 1­

Khối 10 _ Nhóm 2

10 Toán_ Nhóm 1

10 Toán_ Nhóm 2

10 Lý_ Nhóm 1

10 Lý_ Nhóm 2

10 Hóa_ Nhóm 1

10 Hóa_ Nhóm 2

10 Sinh_ Nhóm 1

10 Sinh_ Nhóm 2

10 Tin_ Nhóm 1

10 Tin_ Nhóm 2

10 Văn_ Nhóm 1

10 Văn_ Nhóm 2

10 Anh1_ Nhóm 1

10 Anh1_ Nhóm 2

10 Anh2_ Nhóm 1

10 Anh2_ Nhóm 2

 

 

* Danh sách khối 8, 9

Khối 8

Khối 9

Lớp 8 G1

Lớp 9 G

Lớp 8 G2

Lớp 9 G2

 

Lớp 9 G3

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Phước Đồng - Nha Trang- Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3819374

Email: c3lqdon@khanhhoa.edu.vn