Danh sách CB-CCVC
 • Nguyễn Thị Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984105314
  • Email:
   ntthang.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0935660626
  • Email:
   nnduyen.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Hữu Tính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0914148076
  • Email:
   nhtinh.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Bùi Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0915841785
  • Email:
   bthai.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987086365
  • Email:
   tvminh.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Văn Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974089034
  • Email:
   nvbinh.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Lệ Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0979148823
  • Email:
   ntlthu.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Hồ Thanh Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0987540510
  • Email:
   httruc.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Quách Xuân Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0901919799
  • Email:
   qxphuong.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Hoàng Thị Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01683745276
  • Email:
   hthao.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Cù Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0936033737
  • Email:
   ctthanh.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Kim Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977061933
  • Email:
   ltkhong.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Phước Đồng - Nha Trang- Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3819374

Email: c3lqdon@khanhhoa.edu.vn