Chuyên mục: Tổ Thể dục_QPAN  
Ngày đưa tin: 27/08/2014    

Thông tin tổ Thể dục -QPAN
Họ và tên : Nguyễn Hữu Tính
Chức vụ : Tổ trưởng
ĐT: 0914148076
Email: nhtinh.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Bùi Thanh Hải
Chức vụ:  Tổ phó
ĐT: 0915841785
Email: bthai.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Trần Văn Minh
Chức vụ: Giáo viên TD
ĐT: 0987086365
Email: tvminh.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Nguyễn Văn Bình
Chức vụ: Giáo viên TD
ĐT: 0974089034
Email: nvbinh.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên :Nguyễn Thị Lệ Thu
Chức vụ: Giáo viên TD
ĐT: 0979148823
Email: ntlthu.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

Các tin khác :
  Tuyển sinh 8,9,10 LQĐ
Thông báo tuyển sinh vào lớp 8, 9,10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

1. CV 698_HD tuyển sinh 10 chuyên năm học  2018-2019 xem tại đây

2. CV 697_HD tuyển sinh lớp 8, 9 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn xem tại đây

- Mẫu đơn đăng ký tuyển vào lớp 8 xem tại đây

- Mẫu đơn đăng ký tuyển vào lớp 9 xem tại đây

- Mẫu đơn đăng ký tuyển vào lớp 10 xem tại đây

 


 TIN VẮN
Video

              Giới thiệu trường

   Số lượt truy cập

1286937
Bản quyền thuộc trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Khánh Hòa
ĐC : 67 Yersin - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058) 3819374
Email : c3lqdon@khanhhoa.edu.vn  
Phát triển bởi PSC