Chuyên mục: Tổ Thể dục_QPAN  
Ngày đưa tin: 27/08/2014    

Thông tin tổ Thể dục -QPAN
Họ và tên : Nguyễn Hữu Tính
Chức vụ : Tổ trưởng
ĐT: 0914148076
Email: nhtinh.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Bùi Thanh Hải
Chức vụ:  Tổ phó
ĐT: 0915841785
Email: bthai.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Trần Văn Minh
Chức vụ: Giáo viên TD
ĐT: 0987086365
Email: tvminh.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Nguyễn Văn Bình
Chức vụ: Giáo viên TD
ĐT: 0974089034
Email: nvbinh.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên :Nguyễn Thị Lệ Thu
Chức vụ: Giáo viên TD
ĐT: 0979148823
Email: ntlthu.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

Các tin khác :
  Tuyển sinh 8,9,10 LQĐ
Công văn về kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020

1. CV 2456 Phương thức TS vào lớp 10 năm học 201-2020 của Sở GD xem tại đây

2. CV 3646 kế hoạch, phương thức TS vào lớp 10 năm học 201-2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa xem tại đây


 TIN VẮN
Video

              Giới thiệu trường

   Số lượt truy cập

1323165
Bản quyền thuộc trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Khánh Hòa
ĐC : 67 Yersin - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058) 3819374
Email : c3lqdon@khanhhoa.edu.vn  
Phát triển bởi PSC