Chuyên mục: Tổ Văn phòng  
Ngày đưa tin: 13/11/2011    

Tổ Văn phòng
  Họ và tên : Nguyễn Thùy Dung
Chức vụ : Tổ trưởng
ĐT: 058.3819374
Email: ntdung.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Nguyễn Long Thăng
Chức vụ:  Nhân viên kỷ thuật
ĐT: 01288457564
Email: nlthang.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Phạm Lê Hồ Thu
Chức vụ:  Kế toán
ĐT:
Email: plhthu.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Trịnh Diệu Minh
Chức vụ:  Y tế
 ĐT:
 Email: tdminh.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Đỗ Nhật Thảo Nguyên
Chức vụ:  Thư viện
ĐT:
Email:  dntnguyen.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Nguyễn Thị Thu Tâm
Chức vụ:  Cấp dưỡng
ĐT:

  Họ và tên : Nguyễn Thị Thu Thủy
Chức vụ: Cấp dưỡng
ĐT:

  Họ và tên: Lê Thị Nở
Chức vụ: Phục vụ
ĐT:

  Họ và tên: Trần Thị Mai
Chức vụ: Phục vụ
ĐT:

  Họ và tên : Trần Văn Xanh
Chức vụ:  Bảo vệ
ĐT:

  Họ và tên : Nguyễn Thành
Chức vụ:  Bảo vệ
ĐT:

  Họ và tên : Trần Đình Tường
Chức vụ:  Bảo vệ
ĐT:

  Họ và tên : Hồ Trương Thảo Phương
Chức vụ:  Thiết bị
ĐT:
Email: httphuong.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

 


Các tin khác :
  Tuyển sinh 8,9,10 LQĐ
Thông báo tuyển sinh vào lớp 8, 9,10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

1. CV 698_HD tuyển sinh 10 chuyên năm học  2018-2019 xem tại đây

2. CV 697_HD tuyển sinh lớp 8, 9 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn xem tại đây

- Mẫu đơn đăng ký tuyển vào lớp 8 xem tại đây

- Mẫu đơn đăng ký tuyển vào lớp 9 xem tại đây

- Mẫu đơn đăng ký tuyển vào lớp 10 xem tại đây

 


 TIN VẮN
Video

              Giới thiệu trường

   Số lượt truy cập

1287900
Bản quyền thuộc trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Khánh Hòa
ĐC : 67 Yersin - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058) 3819374
Email : c3lqdon@khanhhoa.edu.vn  
Phát triển bởi PSC