Chuyên mục: Tổ Ngoại Ngữ  
Ngày đưa tin: 03/11/2009    

Tổ Ngoại Ngữ
  Họ và tên : Hà Cao Thị Thu Hồng
Chức vụ:  Tổ trưởng
ĐT: 0918210262
Email: hctthong.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên: Đặng Thanh Huyền
Chức vụ: Tổ phó
ĐT: 0985015435
Email: dthuyen.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Trương Ngọc Thành
Chức vụ:  Giáo Viên
ĐT: 0979737397
Email: tnthanh.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Nguyễn Thị Thạch
Chức vụ : Giáo Viên
ĐT: 0907756895
Email: ntthach.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Lương Mai Vân Thùy
Chức vụ:  Giáo Viên
ĐT: 0915.756.800
Email: lmvthuy.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

 Họ và tên : Võ Nguyễn Trúc Mai
 Chức vụ:  Giáo Viên
 ĐT: 0914024314
 Email: vntmai.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Bùi Khánh Ly
Chức vụ: Giáo Viên
ĐT: 0935157969
Email: bkly.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Huỳnh Thị Anh Thư
Chức vụ:  Giáo Viên
ĐT: 0905605560
Email: htathu.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên :Nguyễn Thiên Bão
Chức vụ:  Giáo Viên
ĐT: 01287781701
Email: ntbao.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên: Nguyễn Ái Vân
Chức vụ:  Giáo Viên
ĐT: 0979695134
Email: navan.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên: Trần Thị Thu Hồng
Chức vụ:  Giáo Viên
ĐT:
Email: ttthong.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

Các tin khác :
  Tuyển sinh 8,9,10 LQĐ
Thông báo tuyển sinh vào lớp 8, 9,10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

1. CV 698_HD tuyển sinh 10 chuyên năm học  2018-2019 xem tại đây

2. CV 697_HD tuyển sinh lớp 8, 9 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn xem tại đây

- Mẫu đơn đăng ký tuyển vào lớp 8 xem tại đây

- Mẫu đơn đăng ký tuyển vào lớp 9 xem tại đây

- Mẫu đơn đăng ký tuyển vào lớp 10 xem tại đây

 


 TIN VẮN
Video

              Giới thiệu trường

   Số lượt truy cập

1287880
Bản quyền thuộc trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Khánh Hòa
ĐC : 67 Yersin - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058) 3819374
Email : c3lqdon@khanhhoa.edu.vn  
Phát triển bởi PSC