Chuyên mục: Tổ Ngoại Ngữ  
Ngày đưa tin: 03/11/2009    

Tổ Ngoại Ngữ
  Họ và tên : Hà Cao Thị Thu Hồng
Chức vụ:  Tổ trưởng
ĐT: 0918210262
Email: hctthong.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên: Đặng Thanh Huyền
Chức vụ: Tổ phó
ĐT: 0985015435
Email: dthuyen.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Trương Ngọc Thành
Chức vụ:  Giáo Viên
ĐT: 0979737397
Email: tnthanh.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Nguyễn Thị Thạch
Chức vụ : Giáo Viên
ĐT: 0907756895
Email: ntthach.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Lương Mai Vân Thùy
Chức vụ:  Giáo Viên
ĐT: 0915.756.800
Email: lmvthuy.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

 Họ và tên : Võ Nguyễn Trúc Mai
 Chức vụ:  Giáo Viên
 ĐT: 0914024314
 Email: vntmai.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Bùi Khánh Ly
Chức vụ: Giáo Viên
ĐT: 0935157969
Email: bkly.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Huỳnh Thị Anh Thư
Chức vụ:  Giáo Viên
ĐT: 0905605560
Email: htathu.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên :Nguyễn Thiên Bão
Chức vụ:  Giáo Viên
ĐT: 01287781701
Email: ntbao.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên: Nguyễn Ái Vân
Chức vụ:  Giáo Viên
ĐT: 0979695134
Email: navan.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên: Trần Thị Thu Hồng
Chức vụ:  Giáo Viên
ĐT:
Email: ttthong.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

Các tin khác :
  Tuyển sinh 8,9,10 LQĐ
Công văn về kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020

1. CV 2456 Phương thức TS vào lớp 10 năm học 201-2020 của Sở GD xem tại đây

2. CV 3646 kế hoạch, phương thức TS vào lớp 10 năm học 201-2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa xem tại đây


 TIN VẮN
Video

              Giới thiệu trường

   Số lượt truy cập

1323086
Bản quyền thuộc trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Khánh Hòa
ĐC : 67 Yersin - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058) 3819374
Email : c3lqdon@khanhhoa.edu.vn  
Phát triển bởi PSC