Chuyên mục: Tổ Lý  
Ngày đưa tin: 01/11/2009    

Tổ Lý

 
Họ và tên :  Hoàng Bá Kim
Chức vụ: Tổ trưởng
ĐT: 0987502856
Email: hbkim.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Phương Chánh Nhơn
Chức vụ : Giáo viên
ĐT: 0913452431
Email: pcnhon.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Nguyễn Thị Thúy Hằng
Chức vụ : Giáo viên
ĐT: 01265006823
Email: ntthang.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Phan Thị Hoài
Chức vụ : Tổ phó
ĐT: 0988802344
Email: pthoai.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Hồ Thị Như Thủy
Chức vụ : Giáo viên
ĐT: 0934867948
Email: htnthuy.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Lê Thị Ngọc Hạnh
Chức vụ : Giáo viên
ĐT: 0986191727
Email:ltnhanh.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Nguyễn Thị Thu Hương
Chức vụ : Giáo viên
ĐT: 0964736357
Email: ntthuong.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Dương Nhật Huy
Chức vụ : Giáo viên
ĐT: 0905816705
Email: dnhuy.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn


Các tin khác :
  Tuyển sinh 8,9,10 LQĐ
Công văn về kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020

1. CV 2456 Phương thức TS vào lớp 10 năm học 201-2020 của Sở GD xem tại đây

2. CV 3646 kế hoạch, phương thức TS vào lớp 10 năm học 201-2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa xem tại đây


 TIN VẮN
Video

              Giới thiệu trường

   Số lượt truy cập

1323078
Bản quyền thuộc trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Khánh Hòa
ĐC : 67 Yersin - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058) 3819374
Email : c3lqdon@khanhhoa.edu.vn  
Phát triển bởi PSC