Chuyên mục: Tổ Lý  
Ngày đưa tin: 01/11/2009    

Tổ Lý

 
Họ và tên :  Hoàng Bá Kim
Chức vụ: Tổ trưởng
ĐT: 0987502856
Email: hbkim.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Phương Chánh Nhơn
Chức vụ : Giáo viên
ĐT: 0913452431
Email: pcnhon.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Nguyễn Thị Thúy Hằng
Chức vụ : Giáo viên
ĐT: 01265006823
Email: ntthang.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Phan Thị Hoài
Chức vụ : Tổ phó
ĐT: 0988802344
Email: pthoai.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Hồ Thị Như Thủy
Chức vụ : Giáo viên
ĐT: 0934867948
Email: htnthuy.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Lê Thị Ngọc Hạnh
Chức vụ : Giáo viên
ĐT: 0986191727
Email:ltnhanh.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Nguyễn Thị Thu Hương
Chức vụ : Giáo viên
ĐT: 0964736357
Email: ntthuong.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Dương Nhật Huy
Chức vụ : Giáo viên
ĐT: 0905816705
Email: dnhuy.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn


Các tin khác :
  Tuyển sinh 8,9,10 LQĐ
Thông báo tuyển sinh vào lớp 8, 9,10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

1. CV 698_HD tuyển sinh 10 chuyên năm học  2018-2019 xem tại đây

2. CV 697_HD tuyển sinh lớp 8, 9 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn xem tại đây

- Mẫu đơn đăng ký tuyển vào lớp 8 xem tại đây

- Mẫu đơn đăng ký tuyển vào lớp 9 xem tại đây

- Mẫu đơn đăng ký tuyển vào lớp 10 xem tại đây

 


 TIN VẮN
Video

              Giới thiệu trường

   Số lượt truy cập

1287871
Bản quyền thuộc trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Khánh Hòa
ĐC : 67 Yersin - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058) 3819374
Email : c3lqdon@khanhhoa.edu.vn  
Phát triển bởi PSC