Chuyên mục: Tổ Xã Hội  
Ngày đưa tin: 05/11/2009    

Thông tin giáo viên tổ Xã Hội
  Họ và tên : Hồ Thanh Trúc
Chức vụ : Tổ trưởng
ĐT: 0987540510
Email: httruc.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Quách Xuân Phương
Chức vụ: Tổ phó
ĐT: 0901919799
Email: qxphuong.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên :  Hoàng Thị Hảo
Chức vụ:  Giáo viên  GDCD
ĐT: 01683745276
Email: hthao.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Cù Thị Thanh
Chức vụ:  Giáo viên Địa lý
ĐT:  0936033737
Email: ctthanh.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Lê Thị Kim Hồng
Chức vụ: Giáo viên GDCD
 ĐT: 0977061933
 Email: ltkhong.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Vũ Thu Phương
Chức vụ: Giáo viên Địa lý
 ĐT:
 Email:vtphuong.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Nguyễn Ngọc Duyên
Chức vụ: Giáo viên Sử
ĐT: 0935660626
Email: nnduyen.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Đặng Thị Long
Chức vụ: Giáo viên Sử
ĐT:01694304223
Email: dtlong.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Nguyễn Thị Ngọc Dung
Chức vụ: Giáo viên GDCD
ĐT: 0935663319
Email: ntndung.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

Các tin khác :
  Tuyển sinh 8,9,10 LQĐ
Công văn về kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020

1. CV 2456 Phương thức TS vào lớp 10 năm học 201-2020 của Sở GD xem tại đây

2. CV 3646 kế hoạch, phương thức TS vào lớp 10 năm học 201-2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa xem tại đây


 TIN VẮN
Video

              Giới thiệu trường

   Số lượt truy cập

1323145
Bản quyền thuộc trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Khánh Hòa
ĐC : 67 Yersin - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058) 3819374
Email : c3lqdon@khanhhoa.edu.vn  
Phát triển bởi PSC