Chuyên mục: Tổ Xã Hội  
Ngày đưa tin: 05/11/2009    

Thông tin giáo viên tổ Xã Hội
  Họ và tên : Hồ Thanh Trúc
Chức vụ : Tổ trưởng
ĐT: 0987540510
Email: httruc.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Quách Xuân Phương
Chức vụ: Tổ phó
ĐT: 0901919799
Email: qxphuong.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên :  Hoàng Thị Hảo
Chức vụ:  Giáo viên  GDCD
ĐT: 01683745276
Email: hthao.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Cù Thị Thanh
Chức vụ:  Giáo viên Địa lý
ĐT:  0936033737
Email: ctthanh.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Lê Thị Kim Hồng
Chức vụ: Giáo viên GDCD
 ĐT: 0977061933
 Email: ltkhong.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Vũ Thu Phương
Chức vụ: Giáo viên Địa lý
 ĐT:
 Email:vtphuong.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Nguyễn Ngọc Duyên
Chức vụ: Giáo viên Sử
ĐT: 0935660626
Email: nnduyen.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Đặng Thị Long
Chức vụ: Giáo viên Sử
ĐT:01694304223
Email: dtlong.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Nguyễn Thị Ngọc Dung
Chức vụ: Giáo viên GDCD
ĐT: 0935663319
Email: ntndung.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

Các tin khác :
  Tuyển sinh 8,9,10 LQĐ
Thông báo tuyển sinh vào lớp 8, 9,10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

1. CV 698_HD tuyển sinh 10 chuyên năm học  2018-2019 xem tại đây

2. CV 697_HD tuyển sinh lớp 8, 9 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn xem tại đây

- Mẫu đơn đăng ký tuyển vào lớp 8 xem tại đây

- Mẫu đơn đăng ký tuyển vào lớp 9 xem tại đây

- Mẫu đơn đăng ký tuyển vào lớp 10 xem tại đây

 


 TIN VẮN
Video

              Giới thiệu trường

   Số lượt truy cập

1287937
Bản quyền thuộc trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Khánh Hòa
ĐC : 67 Yersin - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058) 3819374
Email : c3lqdon@khanhhoa.edu.vn  
Phát triển bởi PSC