Chuyên mục: Tổ Toán  
Ngày đưa tin: 04/11/2009    

Tổ Toán
  Họ và tên : Lê văn Thẩn
Chức vụ :Tổ trưởng
ĐT: 0905337987
Email: lvthan.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Lê Thị Anh Đoan
Chức vụ : Tổ phó
ĐT: 0988642157
Email: ltadoan.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Huỳnh Thị Kim Chi
Chức vụ : Giáo viên
ĐT: 0905024894
Email:htkchi.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Huỳnh Kim Linh
Chức vụ : Giáo viên
ĐT: 0983878369
Email: hklinh.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Phạm Thị Vân Liễu
Chức vụ :  Giáo viên
ĐT: 0973839938
Email: ptvlieu.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Tô Hùng Khanh
Chức vụ : Giáo viên
ĐT: 0982021423
Email: thkhanh.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Dương Thị Lan Phương
Chức vụ : Giáo viên
ĐT: 0982115012
Email: dtlphuong.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên :Nguyễn Đinh Huy
Chức vụ : Giáo viên
ĐT: 0934993039
Email: ndhuy.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Nguyễn Trung Hưng
Chức vụ : Giáo viên
ĐT: 0938463865
Email: nthung.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Đoàn Khánh Thành Tín
Chức vụ : Giáo viên
ĐT:01697962928
Email: dkttin.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

 


Các tin khác :
  Tuyển sinh 8,9,10 LQĐ
Công văn về kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020

1. CV 2456 Phương thức TS vào lớp 10 năm học 201-2020 của Sở GD xem tại đây

2. CV 3646 kế hoạch, phương thức TS vào lớp 10 năm học 201-2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa xem tại đây


 TIN VẮN
Video

              Giới thiệu trường

   Số lượt truy cập

1323161
Bản quyền thuộc trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Khánh Hòa
ĐC : 67 Yersin - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058) 3819374
Email : c3lqdon@khanhhoa.edu.vn  
Phát triển bởi PSC