Chuyên mục: Tổ Toán  
Ngày đưa tin: 04/11/2009    

Tổ Toán
  Họ và tên : Lê văn Thẩn
Chức vụ :Tổ trưởng
ĐT: 0905337987
Email: lvthan.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Lê Thị Anh Đoan
Chức vụ : Tổ phó
ĐT: 0988642157
Email: ltadoan.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Huỳnh Thị Kim Chi
Chức vụ : Giáo viên
ĐT: 0905024894
Email:htkchi.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Huỳnh Kim Linh
Chức vụ : Giáo viên
ĐT: 0983878369
Email: hklinh.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Phạm Thị Vân Liễu
Chức vụ :  Giáo viên
ĐT: 0973839938
Email: ptvlieu.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Tô Hùng Khanh
Chức vụ : Giáo viên
ĐT: 0982021423
Email: thkhanh.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Dương Thị Lan Phương
Chức vụ : Giáo viên
ĐT: 0982115012
Email: dtlphuong.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên :Nguyễn Đinh Huy
Chức vụ : Giáo viên
ĐT: 0934993039
Email: ndhuy.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Nguyễn Trung Hưng
Chức vụ : Giáo viên
ĐT: 0938463865
Email: nthung.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Đoàn Khánh Thành Tín
Chức vụ : Giáo viên
ĐT:01697962928
Email: dkttin.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

 


Các tin khác :
  Tuyển sinh 8,9,10 LQĐ
Thông báo tuyển sinh vào lớp 8, 9,10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

1. CV 698_HD tuyển sinh 10 chuyên năm học  2018-2019 xem tại đây

2. CV 697_HD tuyển sinh lớp 8, 9 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn xem tại đây

- Mẫu đơn đăng ký tuyển vào lớp 8 xem tại đây

- Mẫu đơn đăng ký tuyển vào lớp 9 xem tại đây

- Mẫu đơn đăng ký tuyển vào lớp 10 xem tại đây

 


 TIN VẮN
Video

              Giới thiệu trường

   Số lượt truy cập

1287952
Bản quyền thuộc trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Khánh Hòa
ĐC : 67 Yersin - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058) 3819374
Email : c3lqdon@khanhhoa.edu.vn  
Phát triển bởi PSC