Chuyên mục: Tổ Văn  
Ngày đưa tin: 03/11/2009    

Thông tin giáo viên tổ Văn
  Họ và tên : Chế Diễm Trâm
Chức vụ:  Tổ trưởng
ĐT:0986952383
Email:  cdtram.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Trần Thị Hạnh Trang
Chức vụ: Tổ phó
 ĐT: 0983992255
 Email: tthtrang.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên :Phạm Trần Quốc bảo
Chức vụ: Giáo viên
ĐT: 0973642177
Email: ptqbao.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Đỗ Thị Thủy
Chức vụ: Giáo viên
ĐT: 0983996916
Email: dtthuy.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Hoàng Thị Minh Hóa
Chức vụ: Giáo viên
ĐT: 0935858588
Email: htmhoa.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên: Huỳnh Diễm Hồng Thư
Chức vụ: Giáo viên
ĐT: 0935667550
Email: hdhthu.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Ngô Thị Hoàng Dung
Chức vụ: Giáo viên
ĐT: 0915446344
Email: nthdung.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

 - Tổ Văn hơn ba mươi năm nhìn lai

- Nha Trang của tôi - Cô Lê KhánhMai


Các tin khác :
  Tuyển sinh 8,9,10 LQĐ
Thông báo tuyển sinh vào lớp 8, 9,10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

1. CV 698_HD tuyển sinh 10 chuyên năm học  2018-2019 xem tại đây

2. CV 697_HD tuyển sinh lớp 8, 9 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn xem tại đây

- Mẫu đơn đăng ký tuyển vào lớp 8 xem tại đây

- Mẫu đơn đăng ký tuyển vào lớp 9 xem tại đây

- Mẫu đơn đăng ký tuyển vào lớp 10 xem tại đây

 


 TIN VẮN
Video

              Giới thiệu trường

   Số lượt truy cập

1287870
Bản quyền thuộc trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Khánh Hòa
ĐC : 67 Yersin - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058) 3819374
Email : c3lqdon@khanhhoa.edu.vn  
Phát triển bởi PSC