Chuyên mục: Công đoàn  
Ngày đưa tin: 19/10/2009    

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Ban chấp hành:

1. Huỳnh Thị Kim Chi – Chủ tịch Công đoàn
2. Nguyễn Ngọc Vân Linh – Phó chủ tịch 
3. Lê Thị Kim Hồng - Ủy viên 
4. Hồ Trương Thảo Phương - Ủy viên
5. Phan Thị Hoài - Ủy viên

Mục tiêu hoạt động:

- Chăm lo xây dựng đội ngũ, giới thiệu những công đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Chăm lo chế độ chính sách chính đáng và hợp pháp.
- Chăm lo đời sống vật chất của cán bộ giáo viên.
- Chăm lo đời sống tinh thần cho CBGV phục vụ giảng dạy, học tập, công tác.

Những cuộc vận động lớn:

- Cuộc vận động DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TÌNH THƯƠNG – TRÁCH NHIỆM, - Cuộc vận động XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC.
- Cuộc vận động TRƯỜNG GIÚP TRƯỜNG, NGÀNH GIÚP NGÀNH.
- Cuộc vận động DÂN SỐ SỨC KHỎE SINH SẢN XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VÀ CƠ QUAN VĂN HÓA.
- Cuộc vận động XÂY DỰNG QUỸ MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN, QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM, QUỸ HỖ TRỢ KHÓ KHĂN

Các phong trào:

- Phong trào thi đua: DẠY TỐT VÀ HỌC TỐT.
- Phong trào GIỎI VIỆC TRƯỜNG – ĐẢM VIỆC NHÀ.
- Hưởng ứng các phong trào thể thao, văn hóa, văn nghệ… do Công đoàn Ngành tổ chức.


Các tin khác :
  Tuyển sinh 8,9,10 LQĐ
Công văn về kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020

1. CV 2456 Phương thức TS vào lớp 10 năm học 201-2020 của Sở GD xem tại đây

2. CV 3646 kế hoạch, phương thức TS vào lớp 10 năm học 201-2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa xem tại đây


 TIN VẮN
Video

              Giới thiệu trường

   Số lượt truy cập

1323113
Bản quyền thuộc trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Khánh Hòa
ĐC : 67 Yersin - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058) 3819374
Email : c3lqdon@khanhhoa.edu.vn  
Phát triển bởi PSC