Chuyên mục: Tổ Sinh - KTN  
Ngày đưa tin: 31/10/2009    

Thông tin giáo viên tổ Sinh - KTN
Họ và tên : Lâm Thị Mỹ Hằng
Chức vụ : Tổ trưởng
ĐT: 0905793679
Email: ltmhang.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Nguyễn Thị Kiều Diễm
Chức vụ: Tổ phó
ĐT: 01282727789
Email: ntkdiem.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Phạm Thị Ngọc Trang
Chức vụ : Giáo viên
ĐT: 01693747695
Email: ptntrang.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Nguyễn Thị Như Ngọc
Chức vụ : Giáo viên
ĐT: 0994978073
Email:ntnngoc.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Phan Thị Mỹ Nhi
Chức vụ : Giáo viên
ĐT: 0973701859
Email: ptmnhi.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Nguyễn Mạnh Hà
Chức vụ : Giáo viên
ĐT: 0983736631
Email: nmha.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

Các tin khác :
  Tuyển sinh 8,9,10 LQĐ
Thông báo tuyển sinh vào lớp 8, 9,10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

1. CV 698_HD tuyển sinh 10 chuyên năm học  2018-2019 xem tại đây

2. CV 697_HD tuyển sinh lớp 8, 9 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn xem tại đây

- Mẫu đơn đăng ký tuyển vào lớp 8 xem tại đây

- Mẫu đơn đăng ký tuyển vào lớp 9 xem tại đây

- Mẫu đơn đăng ký tuyển vào lớp 10 xem tại đây

 


 TIN VẮN
Video

              Giới thiệu trường

   Số lượt truy cập

1287898
Bản quyền thuộc trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Khánh Hòa
ĐC : 67 Yersin - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058) 3819374
Email : c3lqdon@khanhhoa.edu.vn  
Phát triển bởi PSC