Chuyên mục: Tổ Sinh - KTN  
Ngày đưa tin: 31/10/2009    

Thông tin giáo viên tổ Sinh - KTN
Họ và tên : Lâm Thị Mỹ Hằng
Chức vụ : Tổ trưởng
ĐT: 0905793679
Email: ltmhang.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Nguyễn Thị Kiều Diễm
Chức vụ: Tổ phó
ĐT: 01282727789
Email: ntkdiem.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Phạm Thị Ngọc Trang
Chức vụ : Giáo viên
ĐT: 01693747695
Email: ptntrang.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Nguyễn Thị Như Ngọc
Chức vụ : Giáo viên
ĐT: 0994978073
Email:ntnngoc.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Phan Thị Mỹ Nhi
Chức vụ : Giáo viên
ĐT: 0973701859
Email: ptmnhi.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

  Họ và tên : Nguyễn Mạnh Hà
Chức vụ : Giáo viên
ĐT: 0983736631
Email: nmha.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn

Các tin khác :
  Tuyển sinh 8,9,10 LQĐ
Công văn về kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020

1. CV 2456 Phương thức TS vào lớp 10 năm học 201-2020 của Sở GD xem tại đây

2. CV 3646 kế hoạch, phương thức TS vào lớp 10 năm học 201-2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa xem tại đây


 TIN VẮN
Video

              Giới thiệu trường

   Số lượt truy cập

1323105
Bản quyền thuộc trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Khánh Hòa
ĐC : 67 Yersin - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058) 3819374
Email : c3lqdon@khanhhoa.edu.vn  
Phát triển bởi PSC