Thời khóa biểu HK2 năm học 2019 - 2020 áp dụng từ ngày 10/02/2020 (cập nhật ngày 14/02/2020)

Bản quyền © Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Phước Đồng - Nha Trang- Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3819374

Email: c3lqdon@khanhhoa.edu.vn