Thời khóa biểu


Thời khóa biểu Thể dục_QPAN HKI ( Áp dụng từ ngày 05/11/2018)  
Đăng ngày: 03/11/2018

Thời khóa biểu Thể dục_QPAN_ HKI  ( Áp dụng từ ngày 05/11/2018) xem tại đây


Thời khóa biểu TD-QPAN, bơi lội, Mỹ thuật - Âm nhạc (8G-9G) HK1 năm học 2018 - 2019  
Đăng ngày: 30/08/2018

1. Thời khóa biểu Thể dục_QPAN, Mỹ Thuật, Âm nhạc HKI xem tại đây

2. Thời khóa biểu Bơi lội_QPAN HKI xem tại đây


Thời khóa biểu TD-QPAN, bơi lội HK2 năm học 2017 - 2018  
Đăng ngày: 15/01/2018

1. Thời khóa biểu Thể dục_QPAN HK2 xem tại đây

2. Thời khóa biểu Bơi lội HK2 xem tại đây

3. Thời khóa biểu TD-QP, nghề khối 11 và bồi dưỡng lớp 9G xem tại đây


Thời khóa biểu nghề khối 11 và bồi dưỡng lớp 9G (cập nhật ngày 10/11/2017)  
Đăng ngày: 10/11/2017

TKB nghề khối 11 và bồi dưỡng lớp 9G (10/11/2017) xem tại đây


Thời khóa biểu số 2 áp dụng từ 16/10/2017  
Đăng ngày: 14/10/2017

1. Thời khóa biểu khối 11, 12 (buổi sáng) xem tại đây

2. Thời khóa biểu khối 10 (chiều) xem tại đây

3. Thời khóa biểu TD-QP, nghề khối 11 và bồi dưỡng lớp 9G xem tại đây

 


Thời khóa biểu HK1 năm học 2017-2018  
Đăng ngày: 05/09/2017

1. Thời khóa biểu HK1 xem tại đây

2. Thời khóa biểu Thể dục_QPAN xem tại đây

3. Thời khóa biểu Bơi lội_QP khối 10 xem tại đây


THỜI KHÓA BIỂU HKII NĂM HỌC 2016 - 2017   
Đăng ngày: 10/01/2017

1. TKB học văn hóa K11, 12 ( Áp dụng từ 10/04/2017)  xem tại đây

2. TKB học văn hóa K10 xem tại đây

3. TKB Bơi lội khối 11 xem (áp dụng từ 15/02/2017) tại đây

4. TKB TD khối 10, 11, 12 xem tại đây

Thời khóa biểu nghề phổ thông K.11 không thay đổi.


Thời khóa biểu áp dụng từ 05/12/2016  
Đăng ngày: 30/11/2016

- Thời khóa biểu Lần 6 - Áp dụng từ 05/12/2016 xem tại đây

-Thời khóa biểu TDQP-HKI khối 10- Áp dụng từ 05/12/2016 xem tại đây

  Tuyển sinh 8,9,10 LQĐ
Công văn về kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020

1. CV 2456 Phương thức TS vào lớp 10 năm học 201-2020 của Sở GD xem tại đây

2. CV 3646 kế hoạch, phương thức TS vào lớp 10 năm học 201-2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa xem tại đây


 TIN VẮN
Video

              Giới thiệu trường

   Số lượt truy cập

1323095
Bản quyền thuộc trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Khánh Hòa
ĐC : 67 Yersin - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058) 3819374
Email : c3lqdon@khanhhoa.edu.vn  
Phát triển bởi PSC