Thời khóa biểu
Thời khóa biểu Thể dục_QPAN HKI ( Áp dụng từ ngày 05/11/2018)  
Đăng ngày: 03/11/2018

Thời khóa biểu Thể dục_QPAN_ HKI  ( Áp dụng từ ngày 05/11/2018) xem tại đây


Thời khóa biểu TD-QPAN, bơi lội, Mỹ thuật - Âm nhạc (8G-9G) HK1 năm học 2018 - 2019  
Đăng ngày: 30/08/2018

1. Thời khóa biểu Thể dục_QPAN, Mỹ Thuật, Âm nhạc HKI xem tại đây

2. Thời khóa biểu Bơi lội_QPAN HKI xem tại đây


Thời khóa biểu TD-QPAN, bơi lội HK2 năm học 2017 - 2018  
Đăng ngày: 15/01/2018

1. Thời khóa biểu Thể dục_QPAN HK2 xem tại đây

2. Thời khóa biểu Bơi lội HK2 xem tại đây

3. Thời khóa biểu TD-QP, nghề khối 11 và bồi dưỡng lớp 9G xem tại đây


Thời khóa biểu nghề khối 11 và bồi dưỡng lớp 9G (cập nhật ngày 10/11/2017)  
Đăng ngày: 10/11/2017

TKB nghề khối 11 và bồi dưỡng lớp 9G (10/11/2017) xem tại đây


Thời khóa biểu số 2 áp dụng từ 16/10/2017  
Đăng ngày: 14/10/2017

1. Thời khóa biểu khối 11, 12 (buổi sáng) xem tại đây

2. Thời khóa biểu khối 10 (chiều) xem tại đây

3. Thời khóa biểu TD-QP, nghề khối 11 và bồi dưỡng lớp 9G xem tại đây

 


Thời khóa biểu HK1 năm học 2017-2018  
Đăng ngày: 05/09/2017

1. Thời khóa biểu HK1 xem tại đây

2. Thời khóa biểu Thể dục_QPAN xem tại đây

3. Thời khóa biểu Bơi lội_QP khối 10 xem tại đây


THỜI KHÓA BIỂU HKII NĂM HỌC 2016 - 2017   
Đăng ngày: 10/01/2017

1. TKB học văn hóa K11, 12 ( Áp dụng từ 10/04/2017)  xem tại đây

2. TKB học văn hóa K10 xem tại đây

3. TKB Bơi lội khối 11 xem (áp dụng từ 15/02/2017) tại đây

4. TKB TD khối 10, 11, 12 xem tại đây

Thời khóa biểu nghề phổ thông K.11 không thay đổi.


Thời khóa biểu áp dụng từ 05/12/2016  
Đăng ngày: 30/11/2016

- Thời khóa biểu Lần 6 - Áp dụng từ 05/12/2016 xem tại đây

-Thời khóa biểu TDQP-HKI khối 10- Áp dụng từ 05/12/2016 xem tại đây


Thời khóa biểu (lần 5) Áp dụng từ 28/11/2016  
Đăng ngày: 25/11/2016

Thời khóa biểu (lần 5) Áp dụng từ 28/11/2016 xem tại đây


Thời khóa biểu (Lần 4) - Áp dụng từ 07/11/2016  
Đăng ngày: 04/11/2016

Thời khóa biểu (Lần 4) - Áp dụng từ 07/11/2016. Bản mới có điều chỉnh

Nội dung chi tiết xem tại đây

  Tuyển sinh 8,9,10 LQĐ
Thông báo tuyển sinh vào lớp 8, 9,10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

1. CV 698_HD tuyển sinh 10 chuyên năm học  2018-2019 xem tại đây

2. CV 697_HD tuyển sinh lớp 8, 9 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn xem tại đây

- Mẫu đơn đăng ký tuyển vào lớp 8 xem tại đây

- Mẫu đơn đăng ký tuyển vào lớp 9 xem tại đây

- Mẫu đơn đăng ký tuyển vào lớp 10 xem tại đây

 


 TIN VẮN
Video

              Giới thiệu trường

   Số lượt truy cập

1287890
Bản quyền thuộc trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Khánh Hòa
ĐC : 67 Yersin - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058) 3819374
Email : c3lqdon@khanhhoa.edu.vn  
Phát triển bởi PSC